Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική Ενηλίκων

 Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Ως ατομική Ψυχοθεραπεία ορίζεται η βοήθεια που παρέχεται από το ψυχολόγο για να αντιμετωπιστούν καθημερινές δυσκολίες του ανθρώπου και τυχόν προβλήματα του, όπως π.χ. ένας χωρισμός, μια απόλυση, ένας θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου κτλ. Μέσω της  ψυχοθεραπείας καθίσταται πιο εύκολη η επίλυση των προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων.     

 

 

Διαταραχές Μάθησης

1)Διαταραχή Ανάγνωσης και στην Ορθογραφία/Διαταραχή στην Ορθογραφία

Δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή κείμενων . Η απόδοση του παιδιού είναι χαμηλότερη από εκείνη που θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με την ηλικία του.

Μάθετε Περισσότερα

Συμβουλευτική Γονέων

 

Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια αποτελεί ένα ισχυρό σύστημα επικοινωνίας , αγάπης και διαμόρφωσης  προτύπων. Αρκετές φορές οι συνθήκες της ζωής ή κάποια απρόοπτα γεγονότα μπορεί να επηρεάσουν αυτό το σύστημα. Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως:

 

 

 • Διαζύγιο
 • Απώλεια, Πένθος
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο
 • Δυσκολία σχολικής προσαρμογής των παιδιών κ.α.
 • Προβλήματα ζευγαριού

 

Μαθησιακές Δυσκολίες

Ως Μαθησιακές Δυσκολίες ορίζουμε τη δυσκολία κάποιων παιδιών να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα και στις απαιτήσεις του σχολείου. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των παιδιών είναι η δυσκολία στην επεξεργασία των πληροφοριών που δέχονται από το σχολείο και στην οργάνωση της μελέτης τους.

Μάθετε Περισσότερα

Συμβουλευτική Παιδιών και εφήβων

 

Συμβουλευτική Παιδιών-Εφήβων

Τόσο στην παιδική όσο και εφηβική ηλικία υπάρχουν θέματα που απασχολούν τα παιδιά. Η αναζήτηση βοήθειας από ειδικό θα πρέπει να γίνεται από τους γονείς έτσι ώστε το παιδί να βοηθηθεί και να κατανοήσει τους προβληματισμούς του ανάλογα με την ηλικία του.

Η συμβουλευτική παιδιών περιλαμβάνει:

 • Άγχος αποχωρισμού/Προσκόλληση στους ενήλικες
 • Παιδικοί φόβοι
 • Προβλήματα ύπνου
 • Προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Σχολικός Εκφοβισμός
 • Παραβατικότητα
 • Διαζύγιο γονέων κ.α.

Η συμβουλευτική εφήβων περιλαμβάνει

 • Άρνηση
 • Ανεξαρτητοποίηση
 • Πείσμα/Ισχυρογνωμοσύνη
 • Υπερευαισθησία και ευθυξία
 • Σχολικός Εκφοβισμός
 • Διαζύγιο γονέων κ.α.
Μάθετε Περισσότερα