Μαθησιακές Δυσκολίες

αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών,πολύζου ουρανία ψυχολόγος παιδοψυχολόγος,opolyzou.gr

Ως Μαθησιακές Δυσκολίες ορίζουμε τη δυσκολία κάποιων παιδιών να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα και στις απαιτήσεις του σχολείου. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των παιδιών είναι η δυσκολία στην επεξεργασία των πληροφοριών που δέχονται από το σχολείο και στην οργάνωση της μελέτης τους.

Λόγω της δυσκολίας να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου τα παιδιά αυτά  συχνά περιθωριοποιούνται από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.

Κάποια χαρακτηριστικά των παιδιών που εμφανίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες είναι

1. Η παράλειψη γραμμάτων  και συλλαβών στο γραπτό τους λόγο

2. Παρουσιάζουν έλλειψη οργανωτικότητας, χάνουν πράγματα συχνά

3. Δυσκολεύονται να θυμηθούν ημερομηνίες ή ορισμούς

4. Συμπεριφέρονται παρορμητικά, απαντούν και συμπεριφέρονται χωρίς  πρώτα να σκεφτούν κ.α..