Διαταραχές Μάθησης

Διαταραχές Μάθησης,Ουρανία Πολύζου Ψυχολόγος Παιδοψυχολόγος

1)Διαταραχή Ανάγνωσης και στην Ορθογραφία/Διαταραχή στην Ορθογραφία

Δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή κείμενων . Η απόδοση του παιδιού είναι χαμηλότερη από εκείνη που θα έπρεπε να είναι σύμφωνα με την ηλικία του.

Κάποιες φορές δυσκολίες παρουσιάζονται μόνο στην ορθογραφία  χωρίς να συνυπάρχει κάποια άλλη δυσκολία.

2)Διαταραχή στα Μαθηματικά

Δυσκολίες στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων, καθώς η μαθηματική ικανότητα των παιδιών είναι πιο χαμηλά από τα αναμενόμενα  για την ηλικία του παιδιού επίπεδα. Το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στην αφαίρεση,πρόσθεση,στο μέτρημα, μπορεί να μπερδεύει τα σύμβολα των μαθηματικών πράξεων και να παραλείπει αριθμούς κ.α..

 3)Δυσλεξία

Αρκετά μεγάλη δυσκολία στην ανάγνωση και στη γραφή ή/και στα μαθηματικά. Η απόδοση του παιδιού είναι αρκετά χαμηλή . Εμφανίζονται δυσκολίες στην κατανόηση ακόμα και απλών εννοιών με αποτέλεσμα η επίδοση του παιδιού στο σχολείο να επηρεάζεται σημαντικά.

 4)Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα

Η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητα αφορά σε μεγάλο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού. Έρευνες έχουν δείξει ότι 3-5% των μαθητών παρουσιάζει χαρακτηριστικά της διαταραχής αυτής.

Η Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα  μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από κάποια μαθησιακή δυσκολία ή να συνυπάρξουν. Τα χαρακτηριστικά της διαταραχής είναι η παρορμητικότητα  του παιδιού, η παρουσία λαθών από απροσεξία, η δυσκολία να ακολουθήσουν οδηγίες ή κανόνες και η δυσκολία στην οργάνωση.

Η Υπερκινητικότητα μπορεί να συνηπάρξει με τη διαταραχή Διάσπασης Ελλειματικής Προσοχής ή να υπάρξει ανεξάρτητα. Το παιδί κινεί διαρκώς  τα χέρια ή τα πόδια του, παθαίνει συχνά ατυχήματα, οι κινήσεις του στο παιχνίδι είναι αρκετά έντονες και δυσκολεύεται να κάτσει για αρκετή ώρα σε ένα σημείο.