Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική Ενηλίκων

Συμβουλευτική Ζευγαριού-Γονέων,Συμβουλευτική Γονέων, Συμβουλευτική Παιδιών-Εφήβων,συμβουλευτική εφήβων,ουρανία πολύζου ψυχολόγος παιδοψυχολόγος

 Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Ως ατομική Ψυχοθεραπεία ορίζεται η βοήθεια που παρέχεται από το ψυχολόγο για να αντιμετωπιστούν καθημερινές δυσκολίες του ανθρώπου και τυχόν προβλήματα του, όπως π.χ. ένας χωρισμός, μια απόλυση, ένας θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου κτλ. Μέσω της  ψυχοθεραπείας καθίσταται πιο εύκολη η επίλυση των προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων.