Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια αποτελεί ένα ισχυρό σύστημα επικοινωνίας , αγάπης και διαμόρφωσης  προτύπων. Αρκετές φορές οι συνθήκες της ζωής ή κάποια απρόοπτα γεγονότα μπορεί να επηρεάσουν αυτό το σύστημα. Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο την αντιμετώπιση καταστάσεων όπως:

  • Διαζύγιο
  • Απώλεια, Πένθος
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο
  • Δυσκολία σχολικής προσαρμογής των παιδιών κ.α.
  • Προβλήματα ζευγαριού

Ουρανία Πολύζου – Ψυχολόγος Βριλλήσια

 
Scroll to Top