Τι είναι η Συστημική Ψυχοθεραπεία

Η Συστημική Ψυχοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση η οποία εφαρμόστηκε αρχικά ως οικογενειακή θεραπεία. Στη συνέχεια όμως, εφαρμόστηκε και στα πλαίσια ατομικής θεραπείας.

 Η βασική υπόθεση στην οποία στηρίζεται είναι ότι ο άνθρωπος δεν υπάρχει μόνος του, αλλά μέσα σε σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή συμβαίνει μέσα στις σχέσεις.  

Πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία στηρίζεται στην περιγραφή των εμπειριών δίνοντας έμφαση στις σχέσεις, στην επικοινωνία και στις αλληλεπιδράσεις του εκάστοτε πλαισίου μέσα στο οποίο βρίσκεται το άτομο, καθώς και στον τρόπο που το πλαίσιο αυτό είναι οργανωμένο και λειτουργεί. 

Η Συστημική Ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο τη λύση των προβλημάτων που αναφέρει ο θεραπευόμενος, την επιθυμητή αλλαγή των σχέσεων του και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

Ουρανία Πολύζου – Ψυχολόγος Βριλήσσια

Scroll to Top