Το παιδί μου αρνείται να πάει στο σχολείο!

 

Η άρνηση των παιδιών να πάνε σχολείο είναι ένα φαινόμενο με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι πολλοί γονείς. Μάλιστα,έρευνες δείχνουν, ότι περίπου το 20% των παιδιών εμφανίζουν μια περίοδο στη ζωή τους που αρνούνται να πάνε στο σχολείο.

Αυτή η άρνηση εμφανίζεται με συμπεριφορές όπως, επίμονη άρνηση να πάνε σχολείο,κλαίνε και παρακαλούν τους γονείς τους να “Μην πάμε σήμερα στο σχολείο, να πάμε αύριο”. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξουν και σωματικά συμπτώματα όπως εμετός, ταχυκαρδία, κόπωση, πόνους στην κοιλιά κ.α.. Επίσης, και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να εμφανίζουν δυσκολία στο να κοιμηθούν.

Τα παιδιά αυτά στο σπίτι μπορεί να μελετούν τα μαθήματα τους κανονικά και να μην παρουσιάζουν δυσκολία στη προσαρμογή τους σε άλλους χώρους που δεν περιλαμβάνουν μόνο παιδιά. Η δυσκολία τους να προσαρμοστούν σε χώρους που περιλαμβάνουν ακόμα και μικρές ομάδες παιδιών μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη κοινωνικής ωριμότητας, σε ένα γονέα που είναι υπερπροστατευτικός ή σε ένα γονέα που είναι απών μέσα στην οικογένεια με αποτέλεσμα τα παιδιά να παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που δημιουργούνται μέσω της αλληλεπίδρασης με άλλα παιδιά

Όσο νωρίτερα ο γονέας  αντιληφθεί αυτήν τη άρνηση και όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο εύκολη είναι και η αντιμετώπιση της. Ο στόχος της αντιμετώπισης αυτής της άρνησης είναι το παιδί να καταφέρει να πάει στο σχολείο χωρίς να εμφανίζει άγχος και φόβο για το σχολικό περιβάλλον και τις αλληλεπιδράσεις με τους συνομήλικούς του. Αρχικά το παιδί πρέπει να συνοδεύεται στο σχολείο από ένα πρόσωπο το οποίο εμπιστεύεται. Αυτό το πρόσωπο θα πρέπει σταδιακά να απομακρύνεται από την τάξη του παιδιού και από το σχολείο του. Στη συνέχεια το παιδί θα καταφέρει να βρίσκεται μόνο του στο σχολείο με την παρουσία άλλων παιδιών και βαθμιαία θα καταφέρει να ενταχθεί στην τάξη του ανάμεσα στα άλλα παιδιά.

Η συνεργασία των γονέων, του ειδικού και του δασκάλου θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε το παιδί να καταφέρει σταδιακά να ξεπεράσει την άρνηση του να πάει στο σχολείο και να αναπτύξει υγιής σχέσεις με τους συνομήλικούς του.

Ουρανία Πολύζου – Ψυχολόγος Βριλήσσια  

Scroll to Top